درس هفتم خلافت بنی عباس در بغداد

چگونگی تاسیس سلسله عباسی

پس از بنی امیه , بنی عباس که از مخالفان بنی امیه بودند , با حیله گری و فریب در سال ۱۳۲هجری به قدرت رسیدند . بنی عباس که در میان مردم شهرت چندانی نداشتند. نمایندگانی را به نقاط مختلف از جمله خراسان اعزام میداشتند تا مردم را جهت قیام برای به حکومت رساندن یکی از افراد خاندان پیامبر (ص) دعوت کنند . اما این افراد که ابومسلم معروفترین آنها بود , هیچگاه منظور خود را آشکار نمی ساختند و به همین ترتیب , دوستداران خاندان پیامبر و مخالفان بنی امیه که اکثرا ایرانی بودند به هم پیوستند و بر علیه بنی امیه به پیروزی رسیدند. اما عباسیان فرصت تصمیم گیری به مردم نداده و بلافاصله یکی از خودشان را به نام سفاح به خلافت رساندند.

منصور حکومت عباسیان را قدرتمند می کند

در زمان حکومت سفاح بدلیل ظلم و ستم بسیار او , مردم از عباسیان بسیار ناراضی بودند و منصور پس از سفاح به حکومت رسید و پیش از هر کاری بدلیل ترس از قدرت ابومسلم , او را به قتل رساند و موجب شد تا ایرانیان قیامهای بسیاری را که اغلب با شکست روبرو می شود جهت خونخواهی از او بوجود آورند که از مهمترین این قیامها المقنع بود که سالها به طول انجامید . علت سرکوبی این قیامها , اعمال ضد اسلامی رهبران آنها بود که باعث میشد تا مردم از دور آنها پراکنده شوند .
در این دوران علیرغم اذیت و آزار بنی عباس , امامان شیعه , خصوصا امام جعفر صادق (ع) که در اوایل حکومت بنی عباس زندگی می کردند , توانستند در ادامه راه امام محمد باقر (ع) شاگردان بسیاری را برای گسترش اسلام واقعی تربیت کنند . اما این امام بزرگوار توسط بنی عباس به شهادت رسیدند . منصور شهر بغداد را بنا کرد و این شهر را پایتخت عباسیان قرار داد و کاخهای بسیاری را در آن احداث نمود و با این اقدام مهم جمعیت فراوانی را در این شهر ساکن کرد.

هارون الرشید , مشهور ترین خلیفه عباسی

در زمان خلافت پنجمین خلیفه عباسی یعنی هارون الرشید قدرت عباسیان افزایش یافت.چرا که قلمرو آنان را گروهی از بزرگان ایرانی به نام برمکیان اداره میکردند.
اما این نفوذ ادامه چندانی نیافت . چون هارون الرشید از این خاندان قدیمی ایرانی (برمکیان) که اینک وزارت او را به عهده داشتند و بدلیل قدرتمندی و شهرت مقام او را به یک مقام تشریفاتی تبدیل کرده بودند نگران شد و همه آنان را قتل عام و یا زندانی کرد . اما خود دچار مشکلات فراوانی شد چون از عهده اداره امور بر نمی آمد.
در این زمان هارون الرشید بدلیل گسترده شدن مبارزات شیعیان و عموم مردم امام موسی کاظم (ع) را زندانی کرده و به شهادت رساند و بدنبال آن بتدریج شمال آفریقا نیز از دست عباسیان خارج شد و در ایران نیز نا آرامی هایی رخ داد.

اختلافات داخلی عباسیان و به خلافت رسیدن مامون

پس از هارون الرشید , امین یکی از فرزندانش به خلافت رسید و مامون ولیعهد امین و حاکم خراسان شد . اما پس از چندی بدلیل اختلاف میان دو برادر و ایجاد جنگ میان آنها , طاهر سردار ایرانی مامون , توانست سپاه امین را شکست دهد و پس از فتح بغداد , امین را به قتل برساند و موجبات خلافت مامون را فراهم کند . در حقیقت خاندان عباس مقابل ایرانیان حامی مامون شکست خوردند .
اما مامون برای جلب نظر ایرانیان , امام رضا (ع)را به اجبار به خراسان آورد و مقام ولیعهدی را به او عطا کرد. او با اینکار هم امام را زیر نظر گرفت و به زعم خود از قیام شیعیان جلوگیری می نمود . اما به هیچ یک از اهداف خود نرسید . و سرانجام بدلیل ترس از گسترش قدرت و رهبری امام رضا (ع) ایشان را به شهادت رساند.

عباسیان پس از مامون ضعیف می شوند

پس از مامون که آخرین خلفای مهم عباسی است , عباسیان بیش از پانصد سال حکومت کردند اما هیچگاه نتوانستند قدرت اولیه خود را بدست آورند و سرانجام با تصرف بغداد به دست مغولان ,حکومت عباسیان منقرض شد.

دلایل ضعف عباسیان

ظلم و ستم و دوری از اسلام : عباسیان با نیرنگ و با ظلم و ستم و سرکوب مردم به حکومت رسیدند.
قیام های متعدد: از اوایل تشکیل حکومت عباسی , بسیاری از گروهها و حتی بسیاری ازسرداران خلیفه جهت به دست گرفتن قدرت با آن به مخالفت پرداختند.
بی کفایتی خلفا: بسیاری از خلفای عباسی , امور حکومتی را رها کرده و به عیش و نوش می پرداختند و افرادی بی لیاقت بودند.
تجزیه قلمرو عباسیان و استقلال یافتن کشورهای تابع این حکومت: با شروع اختلافات داخلی عباسیان در نواحی مختلف جهان اسلام حکومتهایی پدید آمد که به تدریج قوی و مستقل شدند و قدرت عباسیان را کاهش دادند.

۱۳۲

تا

۶۵۶ هجری

بنی عباس

سفاح تاسیس خلافت عباسی
منصور قتل ابومسلم – بنای شهر بغداد- قیامهای شیعیان – قیامهای ایرانیان
هارون          (پنجمین خلیفه) اوج قدرت عباسیان- اداره کشور به وسیله برمکیان- قتل عام برمکیان – شورش و هرج و مرج در قلمرو عباسیان
امین قتل این به دست طاهر
مامون شهادت امام رضا (ع)- شورش علیه مامون
دیگر خلفای عباسی ضعف خلفا- قیامها و شورشهایی علیه عباسیان –قدرت یافتن فرمانروایان مختلف
مستعصم حمله مغول- قتل مستعصم- آخرین خلیفه عباسی

سوالات درس هفتم
۱- شهر بغداد در زمان کدام خلیفه بنا شد ؟

در زمان منصور

۲- نمایندگان بنی عباس بر هر جا که می رفتند , مردم را برای قیام جهت به حکومت رسیدن یکی از افراد خاندان پیامبر (ص) دعوت میکردند , اما نمی گفتند که منظورشان از آن فرد چه کسی است, چرا؟

تا هم دوستداران خاندان پیامبر و مخصوصا ایرانیان را به مخالفت با بنی امیه ترغیب کنند و پس از رسیدن به قدرت بر مسند حکومت بنشینند.

۳- چرا قتل عام برمکیان دولت عباسیان را به مشکلات فراوان دچار کرد ؟

چون آنان خود توانایی اداره امور کشورشان را نداشتند.

۴- ایرانیان در تحولات عصر عباسیان چه نقشی داشتند ؟

ایرانیان بدلیل نیرنگ عباسیان , آنها را یاری رساندند تا به حکومت برسند و حتی وزرای ایرانی تحت عنوان برمکیان , آنان را در امر حکومتداری یاری می رساندند. اما بتدریج بدلیل مخالفت این سلسله با اسلام و خصوصا با امامان شیعه , از یاری آنها دست کشیده و با قیامهای متعدد مخالفت خود را اثبات نمودند تا سرانجام این سلسله منقرض گردید.

پاسخی بنویسید