نژاد : مردم آسیا از نژادهای مختلف هستند و به زبان های گوناگون صحبت می کنند. اکثر آسیایی ها از تیره های زرد پوست و بقیه از تیره های دو رگه به وجود آمده است. با استفاده از شکل ۲۱ می توانید نژادهای مختلف و سرزمین های محل سکونت هر نژاد را بشناسید.

زبان:

مردم آسیا به صدها لهجه و زبان حرف می زنند. در شکل ۲۱، همه زبان های آسیا معرفی نشده اند ولی شما می توانید نام بعضی از زبان هایی که تعداد زیادی از مردم به آن ها تکلم می کنند بشناسید.

ادیان :

آیا می دانید چه دین های بزرگی در جهان وجود دارد و نام هر یک چیست؟ کدام دین ها در قاره ی آسیا ظهور کرده اند؟ آسیا مهد ادیان بزرگ جهان است. برخی از این دین ها مانند دین یهود، مسیحیت و اسلام دین های الهی هستند و در سراسر جهان انتشار یافته اند اما برخی دیگر مانند آیین های بودایی و برهمایی در خارج از قاره ی آسیا پیروان چندانی ندارند. ادیان بزرگ آسیا نقش مهمی در پی ریزی تمدن های مختلف در این قاره داشته اند.
به نقشه توجه کنید. دین های بزرگ آسیا که پیروان زیادی دارند عبارتند از : ۱ – دین اسلام و در آسیای غربی ۲ – آیین برهمایی د رهند ، ۳ – آیین بودایی در شرق دور (آسیای شرقی)
مکه شهر مقدس مسلمانان و بیت المقدس شهر مقدس مسلمانان، مسیحیان و یهودیان است. شهر مقدس برهماییان بنارس و شهر مقدس بوداییان لهاساست.

فعالیت :
۱- اکثر مردم آسیا از چه نژادی هستند؟

نژاد زردپوستان

۲ – جدول مربوط به دین های بزرگ قاره ی ا سیا را کامل کنید.

نام دین محل انتشار نام شهر مقدس
برهمایی هند بنارس
اسلام آسیای غربی مکه – بیت المقدس
بودایی آسیای شرقی لهاسا

درس هشتم:
مهم ترین ویژگی اقتصادی قاره ی آسیا چیست؟

قاره ی آسیا از نظر معادن و منابع زیر زمینی به ویژه، نفت ، گاز و زغال سنگ بسیار غنی است. مهم ترین کشور صنعتی کشور آسیا ژاپن است و پس از آن می توان کره ی جنوبی، چین و تایوان را نام برد.
کالاهای صنعتی که در کارخانه های این کشورها تولید می شود در سراسر جهان صادر می گردد. جمعیت زیادی از مردم این قاره ی در بخش کشاورزی فعالیت دارند و درآمد آن ها از این راه تأمین می شود. مثلاً کشورهای جنوبی شرقی آسیا تولید کنندگان عمده ی برنج جهان اند.

کشاورزی در آسیا با چه مشکلاتی روبه روست؟

همان طور که می دانید رشد جمعیت در کشورهای شرق و جنوب شرق و منطقه خاورمیانه بسیار زیاد است؛ بنابراین، نیاز به مواد غذایی در آسیا روز به روز بیشتر می شود؛ از این رو، کشورهای آسیایی می کوشند برای تأمین غذای مردم با به کارگیری شیوه های جدید و استفاده از ابزار آلات صنعتی میزان تولیدات کشاورزی را بالا ببرند.
تعداد جمعیت روستانشین در آسیا بیشتر از جمعیت شهر نشین است اما با صنعتی شدن کشورها، روز به روز مهاجرت از روستاها به شهرها بیشتر می شود و عده زیادی کار کشاورزی را رها می کنند. و در کارخانه ها و مراکز خدماتی شهرها مشغول به کار می شوند. از این رو تعداد شهرهای پرجمعیت چند میلیونی در حال افزایش است.
اغلب کشورهای آسیا با اقیانوس ها و دریاها ارتباط دارند. از این رو، بازرگانی و تجارت بیشتر کشورها از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد. صنعت ماهی گیری نیز در آسیا رونق دارد.
آسیا دارای جاذبه های گردشگری فراوانی چون مراکز زیارتی، تفریحی و طبیعی است. هر ساله هزاران نفر، از جاذبه های جهانگردی کشورهای آسیایی دیدن می کنند. به نظر شما ، جذب جهانگرد چه تأثیری در اقتصادی کشورها دارد؟ بحث کنید.

فعالیت :
۱ – مهم ترین کشورهای صنعتی آسیا کدام کشورها هستند؟

ژاپن ، کره ی جنوبی ، چین ، تایوان

۲ – چرا تعداد شهرهای پرجمعیت در آسیا روز به روز افزایش می یابد؟

زیرا با صنعتی شدن کشورها، روز به روز مهاجرت از روستاها به شهرها بیشتر می شود و عده زیادی کار کشاورزی را رها می کنند و در کارخانه ها و مراکز خدماتی شهرها مشغول به کار می شوند. از این رو تعداد شهرهای پرجمعیت چند میلیونی در حال افزایش است.

۳- آیا می توانید سه مورد از جاذبه های جهانگردی در آسیا را نام ببرید؟

تاج محل دراگرای هند، دیوار بزرگ چین شهر ممنوعه در چین.

۴ – بر روی نقشه ی سیاسی آسیا، کشورهای چین، هند ، عربستان ، ژاپن ، ترکیه ، یمن ، افغانستان ، قزاقستان را پیدا کنید و با علامت * مشخص نمائید.

به عهده دانش آموز


دیدگاهتان را بیان کنید