خرید کریو

خرید vpn

خرید کریو

خرید vpn

خرید وی پی ان

وی پی ان

دانلود فیلم

 تعلیمات دینی » » درس سوم : روز قیامت ، روز حساب

درس سوم : روز قیامت ، روز حساب

بخش دوم :‌معاد
درس سوم : روز قیامت ، روز حساب – درس چهارم :‌بهشت و بهشتیان – دوزخ و دوزخیان

درس سوم : روز قیامت ، روز حساب

در آیات سوره نبأ ، خدای متعال از آفرینش زمین و آسمان، جهان و انسان ، شب و روز آب و باران و … یاد می کند و پیوسته بر این نکته تأکید می فرماید: که اگر بنگرید، می بینید که اینها همه ساخت ما و آفریده های هدفدار ما هستند و با تأکید می گوید : همان روز قیامت و حساب در پیش است و کار ما در آفرینش جهان و انسان، بی هدف و بی حساب نیست. از آیات این سوره مبارک و بسیاری دیگر سوره های قرآن مجید و هم چنین سخن های ارجمند پیامبر اکرم و امامان بزرگوار، اینطور در می یابیم که در قیامت اعمال مردم به طور دقیق محاسبه و به آنها رسیدگی می شود و ارزش خوب و بد کارهای هر انسانی کاملاً تعیین می گردد.
ما نیز در چنین روز سختی در پیشگاه پروردگار خود مسؤول و پاسخگو خواهیم بود. پس باید برای این روز بزرگ توشه برداریم و بهترین توشه تقواست.

بنا به فرموده ی پیامبر اولین چیزی که در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد. نماز است و زیباترین چیزی که انسان با خود می برد، اخلاق نیکوست. خوب است قبل از این که در قیامت مورد سؤال قرار گیریم. خود به حساب خود برسیم. به اعمالمان بنگریم و آنها را به دقت بسنجیم که پیامبرمان درباره حسابرسی از اعمال خویش فرموده است، به حساب خود برسید ، قبل از اینکه به حساب شما برسند و اعمال خود را مورد سنجش قرار دهید پیش از اینکه آنها را بسنجید.

خلاصه ی درس :

۱ – کار خدا در آفرینش جهان و انسان بی هدف و بی حساب نیست و روز حسابی در پیش است.

۲ – در قیامت دقیقاً به حساب ها رسیدگی می شود متقین که پیوسته به یاد روز حساب بوده اند به بهشت جاودان درآیند و کافران که به چنین روزی امید و باور نداشته اند، به کیفر و عذابی سخت گرفتار آیند.

۳ – در قیامت مردم نزد خدا از یکدیگر دادخواهی می کنند و اعضاء و جوارج متجاوزان به ستم هایی که کرده اند، گواهی می دهند و هیچکس نمی تواند کار زشت و ستم خود را پنهان کند. خدا هم حساب ها رسیدگی می کند و حق مظلوم را از ظالم می ستاند و متجاوز را به کیفر می رساند.

بیندیشید و پاسخ دهید
۱ – روز فصل یعنی چه ؟ چرا این روز را روز فصل نامیده اند؟

روز فصل یعنی روز جدایی . نیکوکاران و بدکاران جدا می شوند و به حساب ها دقیقاً رسیدگی می شود.

۲ – چرا به قیامت «یوم الحساب» می گویند؟

در قیامت اعمال مردم به طور دقیق مورد محاسبه و بررسی قرار می گیرد و مقدار ارزش خوب و بد کارهای هر انسانی کاملاً تعیین می گردد.

۳ – بنا به فرموده پیامبر چهار چیز مهمی که در قیامت مورد سؤال و حساب قرار می گیرند. کدامند ؟

۱٫ عمرت را در چه راهی صرف کرده ای ؟
۲٫ بدنت را در چه راهی فرسوده ساختی ؟
۳٫ احوالت را از چه راهی کسب کرده ای و در چه راهی مصرف نموده ای ؟
۴٫ از دوستی پیامبر خدا و اهل بیت او نیز سؤال می شود.

۴ – قصاص یعنی چه ؟

قصاص یعنی تلافی تعدی گناهکاری

۵ – با توجه به فرمایش پیامبر اکرم، وظیفه ما در مورد ادای حقوق مردم و جلب رضایت آنها در دنیا چیست؟ اگر حقوق مردم در دنیا ادا نشود، در آخرت چگونه ادا می شود؟

خدا رحمت کند بنده ای را که اگر حقوقی از دیگران برگردن دارد پیش از فرا رسیدن مرگش پیش از اینکه به جهان آخرت رحلت کند پیش او برود و حقش را بپردازد و دین خود را ادا کند. در آنجا فقط اعمال خوب و بد انسان به همراهش می باشد ناچار دیگران از اعمال خویش حق خود را استیفا می کند و اگر کار نیکی نداشته باشد از گناهان طلبکار برداشته می شود و به گناهان او افزوده می شود.

۶ – اولین چیزی که در قیامت محاسبه می شود چیست؟ زیباترین چیزی که انسان از این دنیا با خود می برد چیست؟

اولین چیزی که در قیامت محاسبه می شود نماز است و زیباترین چیزی که انسان با خود می برد اخلاق نیکوست.

درس چهارم :‌بهشت و بهشتیان – دوزخ و دوزخیان

مردی از ابوذر غفاری پرسید :
چرا در نظر ما مردن ناپسند است؟
ابوذر پاسخ گفت :‌به این علت که شما دنیای خود را آباد کرده و آخرت را خراب و ویران نموده اید. در این دنیا به هوس ها و معصیت ها پرداخته اید. هر چه داشته اید مصرف کرده اید و زاد و توشه ای برای آخرت خود نفرستاده اید. البته برای شما گران و ناگوار خواهد بود که از محل آباد به محل خراب و ویران کوچ کنید.

مردم دو دسته اند : نیکوکاران و زشت کاران ، نیکوکاران مانند کسانی هستند که مدت ها از خانه و کاشانه و آشنایان و بستگان خود دور بوده اند و اکنون وارد خانه و کاشانه ی خویش می شوند و بستگان و با خانواده خود را دیدار می کنند . چه نشاط و سروری به آنها دست می دهد. اما گنه کاران و زشت کاران مانند مجرمان و جنایتکارانی هستند که از چنگ قانون گریخته اند.
وقتی آنها را دستگیر کنند و باز گردانند، تا به جزای جرم و جنایت خود برسند چه حالی دارند؟ آنها خود را گرفتار اعمال خود می بینند . گنه کار هم اینگونه است. می بینید که از عبودیت پروردگار متعال تجاوز کرده و به حقوق او و بندگان او تعدی کرده است. در این حالت او احساس شرمندگی می کند و خود را مستحق عذاب می بیند سرانجام او را به جهنم می برند.
ابوذر ادامه داد . شما بندگان اعمال خود را به کتاب خداعرضه کنید، ببینید خدا در کتابش چه می گوید و شما چگونه اید ؟ خدا می گوید : «ابرار» بهشتی اند و «فجار» جهنمی . بنگرید که شما از ابرارید یا از فجار.
انسان در آخرت ناچار به یکی از این دو منزل راه می یابد ، یا در بهشت مسکن می گزیند و یا به جهنم وارد می شود.

بهشت :

بهشت جایگاه افراد خداپرست و دیندار و نیکوکار و منزلگه جاودان پیامبران و پیروان آنهاست. بهترین و زیباترین جایگاهی است که خدا مهربان برای بندگان نیکوکار خود تدارک دیده است . قرآن شریف از بهشت غالباً با لفظ «جنّه » یاد کرده است. جنت یعنی باغ و بوستان خرمی که انبوه درختانش سر به هم آورده اند.
همه ی بهشتیان در یک مرتبه با یک درجه نیستند. بلکه از نظر میزان ایمان و خلوص و مقدار اعمال صالح با یکدیگر تفاوت دارند . در بهشت مرگ و بیماری و غم و غصه و اندوه وجود ندارد و بهشتیان همواره مورد لطف خدای متعال هستند و از نعمت های پنهان و آشکار الهی برخوردارند. از همه بالاتر اینکه خداوند از آنان راضی است و آنان هم از خدا و الطاف او راضی و خشنودند.

دوزخ :

دوزخ جایگاه مشرکان ، منافقان و بدکرداران است. دوزخیان زندگی بسیار سخت و دردناکی دارند. اعمال زشت و کفر و نفاق آنها به صورت عذاب ها و شکنجه های سخت برایشان ظاهر می شود و آنان را به رنج و درد می کشد عذاب های جهنم که نمود کفر و نفاق و ستم و زشتی اعمال جهنمیان است، آنقدر سخت و دردآور است که برای ما قابل تصور نیست.

خلاصه درس:

۱ – بازگشت انسان در آخرت به یکی از این دو منزل است :‌بهشت یا جهنم .

۲ – بهشت ، بهترین و زیباترین جایگاهی است که خدای مهربان آن را روشن، زیبا و نورانی آفریده است نعمت های بهشتی که نمود اخلاق خوب و اعمال خوب بهشتیان است آنچنان خوب و زیبا هستند که به زیبای و خوبی شان نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه در قلبی خطور کرده است. بهشتیان انسانهای خدا پرست و دیندار و نیکوکارند.

۳ – جهنم دردناک ترین و عذاب آورترین جایگاهی است که خداق مقتدر برای بدکاران و ستمگران مهیا کرده است . عذاب های سخت جهنم نمود کند و زشتی و گناه و ستم جهنمیان است. جهنمیان کافران و بدکاران و ستم کاران هستند.

بیندیشید و پاسخ دهید :
۱ – چرا مردن در نظر ما ناپسند است ؟ ابوذر به این سؤال چه پاسخی داد؟

او گفت : شما به این علت که دنیای خود را آباد کرده اید و آخرت را خراب و ویران نموده اید در این دنیا به هوسها و معصیتها پرداخته و هرچه داشته اید در این دنیا صرف کرده اید ، زاد و توشه ای برای آخرت پیش نفرستاده اید و البته برای شما گران و ناگوار خواهد بود که از محل آباد به محل خراب و ویران کوچ کنید.

۲ – حال نیکوکاران هنگام ورود به جهان آخرت چگونه است؟ پاسخ ابوذر به این سؤال چه بود؟

ابوذر گفت : نیکوکاران مانند کسانی هستند که مدت ها از خانه وکاشانه خویش از آشنایان و بستگان خویش دور بوده و اکنون وارد خانه و کاشانه ی خود می شود و بستگان و اهل خود را دیدار می نماید چه نشاط و سروری به این فرد دست می دهد؟
چقدر خوشحال و خشنود می شود؟ نیکوکاران هم این چنین هستند و به خدای مهربان و بهشت زیبای او وارد می شوند و مورد استقبال ملائکه و پیامبران و ابرار و اولیاء واقع می شوند و از نعمتهای بی پایان بهشتی بهره مند می گردند.

۳ – «حال گنه کاران هنگام ورود به آخرت چگونه است» پاسخ ابوذر به این سؤال چه بود؟
گنهکاران و زشت کاران مانند شخص مجرم تبهکاری هستند که گریخته باشد و وقتی او را دستگیر کنند و بازگردانند تا به جای جرم و جنایتش برسانند چه حالی دارد؟ خود را گرفتار اعمالش می بیند. گنهکار هم چنین حالتی دارد خود را گرفتار خشم و عذاب پروردگار می بیند. می بیند که از عبودیت پروردگار متعال تجاوز کرده و اینکه باید در نزد خدای یکتا حاضر شود. حالت شرمندگی و سوزنده ای به او دست می دهد و خود را مستحق عذاب می بیند و سرانجام کشا نکشان او را به سمت جهنم می برد.

۴ – حال ما پیش خدا چگونه است ؟ پاسخ ابوذر به این سؤال چه بود؟
ابوذر گفت اعمال خود را به کتاب خدا عرضه کنید خدا در کتابش چه می گوید و شما چگونه اید، خدا می گوید‌:‌«ابرار» بهشتیند و «فجار»‌جهنمی بنگرید که شما از ابرارید یا فجارید.

۵ – پس رحمت خدا چه می شود؟ ابوذر به این پرسش چه پاسخی داد؟
ابوذر گفت : رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیکتر است.

نوشته شده در سه شنبه, مرداد ۱۹م, ۱۳۸۹ ساعت ۹:۲۸ ب.ظ دسته : پایه سوم. شما می توانید از طریق RSS 2.0 feed دیدگاه های این نوشته را دنبال کنید. شما می توانید دیدگاهتان را بنویسید, یا از سایتتان بازتاب بفرستید.

دیدگاهتان را بنویسید